Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Sut mae'r signal traffig yn mynd pan nad oes golau traffig ar y gweill?
- Apr 09, 2018 -

Ar y groesffordd, os yw'r goleuadau traffig yn diflannu, dylai'r gyrrwr basio'r amodau canlynol:

1, y cerbyd cyntaf ar y dde. Os nad oes unrhyw oleuni traffig, dim arwydd traffig, marcio, a dim heddlu traffig, mae'r cerbyd ar ochr dde'r blaen cyfeiriad yn flaenoriaeth iawn. Ar yr adeg hon, rhaid rhoi blaenoriaeth i'r cerbyd cywir.

2, gadewch yr arwydd llinell gyntaf. Nid oes unrhyw oleuadau traffig na chroesfannau heddlu traffig. Os oes arwydd cynnig, yna bydd un ohonynt yn rhoi cynnig arni.

3, cyfeiriad cymharol, trowch i'r chwith yn gyntaf. Nid oes unrhyw oleuadau traffig na chroesfannau ar gyfer heddlu traffig. Mae cerbyd chwith sy'n troi i'r cyfeiriad arall yn gofyn am gerbyd chwith.

4, o amgylch yr ynys, yr ynys y tu allan i'r ynys. Mae'r egwyddor o yrru o gwmpas yr ynys mewn gwirionedd yn syml iawn. Ar yr "ynys y tu allan i'r ynys", wrth fynd i mewn i'r gylchfan, mae'r cerbydau sy'n dod i mewn yn gallu dod allan.