Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Cynnal a chadw arferol goleuadau stryd solar
- Apr 09, 2018 -

1. Gyda newid y tymhorau, pe bai gwyntoedd cryf, glaw trwm, hailod, eira trwm, ac ati, dylid cymryd mesurau i ddiogelu'r amrywiaeth sgwâr o lampau stryd solar er mwyn osgoi difrod.

2. Rhaid cadw'r gronfa gell solar yn lân. Os oes unrhyw lwch neu faw arall, dylid ei rinsio â dŵr glân yn gyntaf, ac yna glanhewch y olion dwr gyda gludwaith glân.

3. Y pwynt olaf yw gwirio gwrthsefyll sylfaenol goleuadau'r strydoedd yn rheolaidd. Yn union fel pobl, gall archwiliadau meddygol rheolaidd ddod o hyd i broblemau'n gynharach, fel na fyddant yn achosi mwy o niwed a lleihau colledion gymaint ag y bo modd.

4. Peidiwch â golchi neu sychu gyda gwrthrychau caled neu doddyddion cyrydol. Gwneir hyn i osgoi adweithiau cemegol rhwng deunydd wyneb y lamp stryd solar a thoddyddion cyrydol. Wrth i'r amser fynd heibio, bydd y lamp stryd solar gyfan yn cael ei dorri.

5. Ar gyfer pecynnau batri sy'n cyfateb â goleuadau stryd solar, dylid eu defnyddio'n llym yn unol â dulliau defnyddio a chynnal y batris.