Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Egwyddor rheolaeth signal traffig ar y ffyrdd
- Apr 09, 2018 -

1. Gosod y paramedrau rheoli signal goleuadau traffig ar bob cyffordd er mwyn lleihau'r amser oedi oedi wrth y groesffordd ym mhob croes.

2. Er mwyn bodloni'r amodau uchod, mae'n ofynnol hefyd sicrhau bod band ton gwyrdd ddwy ffordd yn cael ei ffurfio pan fydd y signal wedi'i chysylltu â rheolaeth tonnau gwyrdd ar groesfannau lluosog, a'r lled band tonnau gwyrdd yw'r mwyaf ehangaf.

3. Sefydlu model rhannu amser llif traffig, fel rhaniad amser dyddiol, a sefydlu matrics traffig ar gyfer pob cyfnod amser bob dydd.

4. Datryswch y cynllun amseru gorau ar gyfer pob cyfnod.

5. Gosod paramedrau'r rheolwr yn ôl y tabl amseru, a sicrhau ei fod yn gweithredu fel arfer ar amser.

6. Ailddatgan yr ail-greu model llif a optimeiddio paramedr yn dymorol.