Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Lleoliad amser golau traffig
- Apr 09, 2018 -

Dylai amseru goleuadau traffig gyfeirio'n benodol at y canlynol:

Yn gyntaf, yn ôl yr anghenion gwirioneddol i ystyried a ddylid ychwanegu signal tro;

Yn ail, yn ôl yr ystadegau cyfaint traffig (cyfeiriad gwahanol) yn y drefn honno, yn gosod amser egwyl y goleuadau traffig;

Yn drydydd, yn ôl gwahanol gyfnodau megis brig y bore a'r nos, brig, gyda'r nos, ac ati, addaswch amser cyfyng goleuadau traffig yn briodol i adlewyrchu'r wybodaeth a'r ddynoliaeth yn llawn;

Yn bedwerydd, trwy fesur yr amser sy'n ofynnol i gerddwyr gerdded trwy'r gyffordd ar gyflymder arferol, gosod yr amser lleiaf posibl i gludo golau gwyrdd, a gadael ystafell ddigonol i ystyried yn llawn yr henoed, plant a cherddwyr sydd â choesau a thraed anghyfleus.