Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Goleuadau Arwyddion Cerbydau Modur A Di-fodur
- Apr 09, 2018 -

Mae'r lamp signal cerbyd modur yn grŵp o lampau sy'n cynnwys tair uned gylchol nad ydynt yn batrwm o goch, melyn a gwyrdd i arwain traffig cerbydau modur.

Mae'r goleuadau traffig nad ydynt yn rhai modur yn grŵp o oleuadau sy'n cynnwys unedau beic coch, melyn a gwyrdd sydd â phatrwm beic i arwain cerbydau nad ydynt yn rhai modur.

Pan fydd y golau gwyrdd ar y gweill, mae'r cerbydau'n cael eu pasio, ond ni ddylai'r cerbydau troi ymyrryd â'r cerbydau sy'n pasio a cherddwyr sy'n cael eu caniatáu.

Pan fydd y golau melyn ar y gweill, gall cerbydau sydd wedi croesi'r llinell stopio barhau i deithio.

Pan fo'r golau coch ar y gweill, gwahardd traffig.

Yn y croesfannau lle na osodir goleuadau traffig nad ydynt yn rhai modur a goleuadau croesffordd, bydd cerbydau nad ydynt wedi'u moduro a cherddwyr yn dilyn cyfarwyddiadau'r goleuadau traffig cerbyd modur.

Pan fydd y golau coch ar y blaen, gall y cerbyd troi cywir fynd heibio heb rwystro cerbydau a cherddwyr.