Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Manteision Goleuadau Solar Ffordd
- Apr 09, 2018 -

Lleihau llygredd sŵn: Mae gan oleuadau stryd solar lai o rannau symudol a dim sŵn.

Cydrannau offer modiwlaidd: Mae offer sensitif yn gyfleus, gan ganiatáu i ddefnyddwyr ddewis yn ôl eu hanghenion ac addasu ymyrraeth goleuadau stryd solar.

Defnydd diogel: Lampau stryd solar Mae'r systemau cynhyrchu pŵer solar yn brin o dan amodau amgylcheddol a hinsoddol llym. Mae'r rhan fwyaf o brosesau cynhyrchu modiwl celloedd solar bellach yn ddigonol i sicrhau nad yw perfformiad yn gostwng am fwy na 10 mlynedd, ac mae modiwlau celloedd solar yn cynhyrchu trydan am 25 mlynedd neu fwy.

Diogelwch: Peidiwch â defnyddio tanwyddau fflamadwy. Mae gan y goleuadau solar lefel uchel o ddiogelwch trwy gynllunio ac offer priodol.

Cyflenwad pŵer annibynnol: Mae gan lampau stryd solar oddi ar y grid allu gweithredu a sensitifrwydd annibynnol.